Гост -редактор на „Най -добрата американска поезия“ Шърман Алекси се извинява за „Псевдонимски глупости“

Поетът Майкъл Дерик Хъдсън е публикуван в антологията „Най-добрата американска поезия 2015“ под името Yi-Fen Chou. Той каза, че умишлено е използвал псевдонима, за да увеличи шансовете си да получи p