Нашият любим продавач Бил Клинтън иска да ви продаде на Хилари

Писателят на културата Бим Адевунми ще докладва от Демократичната национална конвенция цяла седмица. Миналата седмица тя докладва от Републиканската национална конвенция. Прочетете другите й вноски