Кога непълнолетните в терапията имат право на поверителност?

Поверителността често е важен аспект на доверителната терапевтична връзка. Научете как законите за поверителност се прилагат за непълнолетни и как да обсъждате проблеми с поверителността с по-млади клиенти.